Eilisen keinot tappavat tulevaisuuden tiedon

Eilisen keinot tappavat tulevaisuuden tiedon

Tuntuu erikoisella tavalla etuoikeutetulta olla mukana koulutuskentän toimijana tässä nopeatempoisesti muuttuvassa maailmassa. Tulevaisuuden koulutus tulee olemaan jotakin ihan muuta, kuin mihin on totuttu ja mitä se tällä hetkellä on. Oppimisympäristöjen kenttä uudistuu jatkuvasti ja muutoksia tapahtuu lyhyillä sykleillä. Tieto vanhenee nopeasti ja uuden relevantin tiedon löytäminen vaatii entistä enemmän tutkimusta, kritisointia ja analysointia. Lisäksi teknologian kehittymisen myötä tiedon välittämisen ja jakamisen väylät monipuolistuvat ja samaten monimutkaistuvat. Olen päässyt kouluttajan ja valmentajan roolissa näkemään muutoksen ja osallistumaan siihen itsekin – välillä päätä huimaa, mutta vauhti ei kuitenkaan lamauta, vaan pikemminkin laittaa lisää kierroksia koneeseen.

Teknologia haastaa koulutuksen uudistumiskykyä, mutta tarjoaa siihen myös valtavasti mahdollisuuksia. Kaikkialla kohistaan uusista ilmiöistä, kuten digitalisaatiosta, virtualisoitumisesta, avoimesta datasta, globaaleista verkkoalustoista ja robotisaatiosta – eli asioista, jotka näkyvät jo arkipäivässämmekin usealla eri toimialalla. Näille kaikille yhteistä on tiedon läpinäkyvyyden, ajasta ja paikasta riippumattomuuden, yhteisöllisyyden ja jakamistalouden merkityksen lisääntyminen. Koulutusmaailmassa olen törmännyt opetushenkilöstön turhautumiseen nopeiden muutosten maailmassa, uutta tulee niin kovalla sykkeellä, että siihen tarttuminen on vaikeaa niin yksilö- kuin organisaatiotasollakin. Työkaluja löytyy pilvin pimein ja niiden parissa haasteita löytyy voitettavaksi.

Mitä tämä kaikki uusi sitten on? Teknologian mukanaan tuoma muutos näkyy koulutuskentällä esimerkiksi erilaisten webinaarien, livestreamien ja MOOC (Massive Open Online Course) – tyyppisten avoimien verkkokurssien räjähdysmäisenä lisääntymisenä. Näistä esimerkiksi avoimia verkkokursseja järjestetään maailmalla jo runsaastikin, mutta myös Suomessa esimerkiksi Aalto Yliopisto tuottaa ohjelmoinnin MOOC-kursseja. Verkon kautta tuotettava opetus uudistaa oppimisympäristöjä ja murtaa kaikkialla oppilaitoksissa ja erityisesti korkeakoulumaailmassa suosittuja perinteisiä opettajakeskeisiä malleja. Tiedon valuttaminen yksisuuntaisesti opettajalta opiskelijalle tulee vielä jäämään historiaan.

Tulevaisuuden kehityssuunnat haastavat oppilaitosten lisäksi myös muita asiantuntija-, koulutus- ja puhujatilaisuuksien parissa toimivia tahoja. Ketterimmät tahot ovat jo ottaneet haasteen muutoksesta vastaan. Hyvänä esimerkkinä toimii digitalisti Ville Tolvanen, joka on järjestänyt liveluentoja Periscope –yhteisöpalvelun kautta ja saanut satoja osallistujia mukaan. Tiedon jakamisen helppous viehättää, eikä aikaan ja paikkaan tarvitse enää sitoa samoin resursseja kuten ennen. Yhteisöllisyys, avoimuus ja isot osallistujamäärät tuovat kuitenkin uudenlaisia haasteita osallistujille, joiden vastuulle tiedon haltuunotto ja sen omaksuminen nykyaikaisten kanavien kautta välitettynä lopulta jää. Oman kokemukseni mukaan näissä liveluennoissa ja verkkokursseilla yksi suurimpia ongelmia lieneekin juuri epätietous siitä, onko katsoja/kuulija todella aktiivinen ruudun toisella puolella. Vastuu siitä, kuunteleeko kuulija tai oppiiko opiskelija jää useasti todentotta hänelle itselleen.

blogiteksti-kuva

Järjestin ensimmäisiä verkko- ja videokurssejani muutama vuosi sitten, eikä se työ tullut todellakaan ilmaiseksi. Kokemuksesta viisastuneena pitää todeta, että livestreamit voittavat etukäteen nauhoitettavat lähetykset ainakin siinä, ettei tarvitse jatkuvasti kelata taaksenpäin ja kuulostella miltä ne omat sanomiset kaikkine täytesanoineen kuulostavatkaan.

Edistysaskeleita kohti uusia opetusmenetelmiä on Suomessakin eri tahojen toimesta jo otettu, mutta ajan vauhdissa pysyminen ei ole helppoa. Sitra kirjoittikin viime vuonna osuvasti siitä kuinka Suomessa koulutetaan eilisen maailmaan, eikä koulutusjärjestelmä pysy nopeasti muuttuvan ympäristön mukana. On kuitenkin hienoa, että Suomi haluaa edelleen pitää kiinni laadukkaan koulutusjärjestelmän ja opetuksen maineestaan. Tästä kertoo esimerkiksi tuore hallituksen julkisen talouden suunnitelma vuosille 2017-2018, jossa investointipanostuksia saavat muun muassa korkeakouluopetuksen digitaalisten oppimisympäristöjen ja ympärivuotisen opiskelun edellytysten parantaminen.

Itse olen henkilökohtaisesti innoissani teknologian tuomista uusista tuulista ja rajattomilta tuntuvista mahdollisuuksista. Asiantuntija- ja koulutuspalveluita tarjoava Puro on vielä kovin nuori, mutta eliniän ennuste on pitkä, kunhan vain pysymme teknologian ja ajan hermolla – tai parhaimmillaan niiden kärjessä. Tulevaisuuden työkalut mahdollistavat tiedon jakamisen entistä tehokkaammin ja laajemmalle kuulijakunnalle.

Kirjoitus by Niina Nurmi, digitalisaatiosta hurmioitunut business coach

 

Koulutuskuva Niina

Puro järjestää Periscope –lähetyksiä koulutuksistaan toukokuun aikana. Seuraa tiedotustamme Twitter ja Facebook-sivuillamme.

 

No Comments

Post a Comment