Sote-uudistukseen vaaditaan tunneälykästä ikäjohtamista

Sote-uudistukseen vaaditaan tunneälykästä ikäjohtamista

Sote-uudistuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota eri-ikäisten johtamiseen sekä johdon ja esimiesten ikäjohtamis- ja tunneälytaitojen kehittämiseen. Yli 200 000 sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaista työskentelee tällä hetkellä epävarmuuden ja epätietoisuuden keskellä. Samanaikaisesti hoitoalan henkilöstön sairauspoissaolot ovat kasvaneet, toteaa Puro Pro Oy:n asiantuntijaverkostoon kuuluva filosofian tohtori, KTM Hannu Simström.


Sairaanhoitajaliiton tutkimuksen mukaan vain reilu viidesosa jäsenistöstä uskoo sote-uudistuksen onnistuvan. Uudistuksen vaikutukset omaan työpaikkaan koetaan pääosin kielteisinä. Ainoastaan 12 prosenttia kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista uskoo, että uudistus vaikuttaisi positiivisesti heidän työtehtäviinsä.

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksen mukaan varsinkin sairaanhoitajat, lähihoitajat ja kodinhoitajat tarvitsevat erityistä tukea työkyvyn ylläpitämisessä muutoksen keskellä. Näissä ammattiryhmissä sairauspoissaoloja on huomattavasti enemmän kuin kuntatyöntekijöillä keskimäärin. Sairauspoissaolojen määrä on myös kasvanut vuodesta 2015, mikä on sote-uudistuksen toteutumisen kannalta huolestuttavaa.

Miten saamme kaikenikäiset hoitoalan ammattilaiset sitoutumaan tulevaan muutokseen ja pystymme pitämään heidät motivoituneina, osaavina ja työkykyisinä? Miten pystymme luomaan innostavan ja uskottavan tulevaisuudenkuvan, jonka saavuttamiseksi koko henkilöstö haluaa tehdä parhaansa?

Sote-alan ammattitaitoinen henkilöstö on valtava voimavara, jos heidän osaamistaan osataan hyödyntää täysipainoisesti ja heitä osataan johtaa muutoksessa oikein. Lähiesimiehet ja lähijohtajat joutuvat tulevassa muutoksessa erityisen lujille. Siksi heidän johtamis- ja esimiestaitojensa kehittämiseen ja jaksamiseen on panostettava voimakkaasti ja viipymättä. Muutoksessa korostuvat ikäjohtamis- ja tunneälytaidot.

Tunneälytaidot auttavat johtoa ja esimiehiä hyvän työilmapiirin rakentamisessa ja muutoksen läpiviennissä hyvän ikäjohtamisen tukiessa jaksamista ja yhdistäessä eri-ikäisten erilaisen osaamisen ja erilaiset voimavarat. Sote-uudistus vaatii tunneälykästä ikäjohtamista!

***

Sote-uudistus sai hallitukselta heinäkuussa aikalisän, joka mahdollistaa uudistuksen huolellisemman valmistelun sekä myös johtamis- ja esimiestaitojen kehittämisen. Sote- ja maakuntauudistus on tulossa voimaan 1.1.2020 alkaen.

Hannu Simström nosti asian esille kesäkuussa Eduskunnan kansalaisinfossa pitämässään alustuksessa, joka käsitteli eri-ikäisten johtamista. Sote-uudistukseen kytkeytyvä johdon ja esimiesten ikäjohtamis- ja tunneälytaitojen kehittäminen sai paikalla olleilta kansanedustajilta ja terveydenhuollon asiantuntijoilta vahvaa tukea.

Hannu Simström on väitellyt Tampereen yliopistossa tunneälytaidoista ikäjohtamisessa vuonna 2009.

No Comments

Post a Comment