Yritys

Puro jakaa tietoa.

Puro tarjoaa parhaita asiantuntija-, valmennus- ja koulutuspalveluita. 

Tuomme yhteen alojensa huippuasiantuntijat ja eri toimijat erilaisissa sparrauksissa, koulutuksissa ja tilaisuuksissa. Ratkomme ongelmia ja tuomme uusia ajatuksia perinteisillekin toimialoille. Verkostomme kattaa Purolaisten lisäksi lukuisten yhteistyökumppaneiden muodostaman verkoston.

Puron palvelut räätälöitynä teille.

Tarjoamme asiantuntija- ja koulutuspalveluita eri kohderyhmille. Asiakkaitamme ovat muun muassa yritykset, koulut, kunnat ja yhdistykset. Puhumme luennoilla, seminaareissa ja tapahtumissa. Järjestämme myös työyhteisö- ja henkilöstövalmennuksia ja räätälöityjä asiantuntijapalveluita ja konsultaatioita asiakkaillemme.

Puron asiantuntijat tietävät mistä he puhuvat.

Puhujamme ovat oman alansa huippuasiantuntijoita ja -osaajia. Akateemisen taustan tai alansa oman koulutuksen lisäksi edellytämme asiantuntijoiltamme vahvaa käytännön kokemusta tai käytännönläheisiä näkemyksiä aihepiireistään.  Asiantuntijamme tuovat tuoretta tutkimustietoa ja raikkaita ajatuksia perinteisiinkin teemoihin. Jokainen asiantuntijamme on myös esiintymisen ammattilainen, josta huolehdimme Puron omalla esiintymisvalmennuksella.

Palveluita myös tutkijoille ja alansa huippuasiantuntijoille.

Verkkonäkyvyys avaa lukuisia mahdollisuuksia tutkijan ja hänen urakehityksensä kannalta. Tarjoamme henkilökohtaisen imagon/brändin ja näkyvyyden rakentamisen palveluita myös suoraan tutkijoille ja muille alansa huippuasiantuntijoille. Tule löydetyksi oikealla tavalla ja lisää yhteiskunnallista näkyvyyttäsi kanssamme.

Poikkitieteellisyydellä uusia näkökulmia.

Visionamme on toimia akateemisen asiantuntijatiedon väylänä, saattaa yhteen syvän näkemyksen omasta alastaan omaavat visionäärit, mahdollistaa monitieteellinen yhteistyö ja synergia, sekä viedä syntyneet kokonaisuudet yhteiskunnan eri tasoille hyödynnettäviksi. Haluamme jakaa tietoa ja kehittää päätöksentekoa eri tahojen toiminnan tueksi.

Koska pienistä puroista syntyy iso virta.